Om oss

Storbohus er en kompetansebedrift innenfor byggentreprenør-segmentet. Vår stab har en bred og sammensatt bakgrunn innenfor bransjen. Dette kombinert med en solid og effektiv organisasjonsstruktur skal gjøre oss til en foretrukken leverandør når du skal gjennomføre ditt byggeprosjekt. 

Med fokus på kvalitet i alle ledd, robuste løsninger og gode samarbeidspartnere gjennomfører vi byggeprosjekter fra a til å. Våre satsingsområder er eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og små leilighetsbygg.

Gjennom konstruktiv dialog med oppdragsgiver, ønsker vi å kartlegge hvilke muligheter som ligger innenfor hvert enkelt prosjekt. For å kunne skreddersy gode løsninger vil vi lytte til dine unike behov og strekke oss langt for å oppnå de. Innenfor rammene satt av offentlig myndigheters forskrifter og krav, er målet å komme med løsninger som skal få ut hele prosjektets potensial. Vår erfaring er at et fruktbart samarbeid med oppdragsgiver, sammen med inngående fagkunnskap, er den viktigste suksessfaktoren i hvert eneste prosjekt.

Storbohus ønsker å se på ditt prosjekt. Ta kontakt for en gjennomgang og et eventuelt tilbud. Vi ser fram til å jobbe for deg!